Skip to content

Người tố giác tham nhũng được khen thưởng cao nhất dao động 3,4 tỉ đồng

March 19, 2015

Theo Thông tư liên tịch quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, vừa được Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ký ban hành, người tố cáo tham nhũng tùy theo mức độ sẽ được khen thưởng bằng các hình thức: Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Mức thưởng đối với cá nhân thực hiện theo luật lệ tại Nghị định số 42/2010 của Chính Phủ luật lệ cụ thể tiến-hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng. Mặt khác, cá nhân còn được thưởng từ Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Nhà nước quản lý với mức thưởng cụ thể như sau: Huân chương kiêu dũng: 60 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức; Bằng khen của Thủ tướng Nhà nước: 40 lần mức lương căn bản; Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, sắp đặt TW: 20 lần mức lương cơ sở. Đáng chú trọng, trong trường hợp giúp thu hồi được cho Chính Phủ số tiền, vật sở hữu có giá trị trên 600 lần mức lương nền tảng thì được xét thưởng vượt mức nhưng không vượt quá 10% số tiền, giá trị vật sở hữu đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương nền tảng hiện đang vận dụng, xấp xỉ 3,4 tỉ đồng.

Theo thông tư, việc khen thưởng người có thành-công tố cáo tham nhũng được thực hiện công khai, trừ trường hợp có liên đới đến bí mật Nhà nước hoặc cá nhân được khen thưởng yêu cầu không công khai. Không khen thưởng cá nhân có hành vi vi bất hợp pháp luật tới mức phải chú tâm trách nhiệm hình sự hay là khi thành-quả xuất sắc đã được kiểm định là tình tiết giảm nhẹ bổn phận khi xử lý hành vi vi phi pháp luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1.5.

Thái Sơn

Advertisements

From → Bài viết

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: